top of page

Title: AFRICAN WEDDING CEREMONY

Artist: MFIKELA JEAN SAMUEL

Medium: Painting

Dimension: 100cm x 75cm

 

Mfikela J S draws on his Cameroonian roots to create his own unique visual language. His busy canvasses depict scenes from his youth in Cameroon, mixed with mythology and ancestral beliefs. The African Wedding Ceremony bursts with scenes from an African traditional wedding setting, with ancestros looking on and a priest initiating the union. The wedding scene presents the artist’s hybrid experience between his Africa artistic inspiration and Welsh experience.

 

 

Teitl: AFRICAN WEDDING CEREMONY

Artist: MFIKELA JEAN SAMUEL

Cyfrwng: Paentiad

Mesuriadau: 100cm x 75cm

 

Mae Mfikela J S yn cael ei ysbrydoli gan ei wreiddiau yn Cameroon i greu ei iaith weledol unigryw ei hun.  Mae ei gynfasau prysur yn darlunio golygfeydd o’i ieuenctid yn Cameroon, yn gymysg â mytholeg a chredoau ei gyndadau.  Mae The African Wedding Ceremony yn llawn golygfeydd o leoliad priodas Affricanaidd draddodiadol, gyda’r cyndeidiau yn eu gwylio ac offeiriad yn gwasanaethu’r undeb.  Mae’r olygfa o briodas yn cyflwyno profiad hybrid yr artist ei hun rhwng ei ysbrydoliaeth artistig o Affrica a’i brofiad o Gymru.

 

 

AFRICAN WEDDING CEREMONY 40 x 30 “

£1,000.00Price
    bottom of page