top of page

Title: ELEUTHEROMANIA

Artist: KELVIN NZIOKA

Medium: Painting

Dimension: 140cm x 100cm

 

‘Eleutheromania’ means ‘a mania or frantic zeal for freedom’. Using art to escape the difficult streets of Nairobi’s second largest informal settlement, the Mukuru Slum, Nzioka captures his boundless drive and energy on canvas. The artist says: ‘It’s about finding myself, it’s about knowing who you are, it’s like connecting with the core and being one with everything and accepting what is, in order to trully understand. Im trying to connect the core with evything in order to gain more understanding of what it means to exist, beyond the difficult circumstances we find ourselves in.’

 

Teitl: ELEUTHEROMANIA

Artist: KELVIN NZIOKA

Cyfrwng: Paentiad

Mesuriadau: 140cm x 100cm

 

Ystyr ‘Eleutheromania’ yw ‘mania neu frwdfrydedd gwyllt dros ryddid’.  Gan ddefnyddio celf i ddianc strydoedd anodd ail anheddiad anffurfiol mwyaf Nairobi, slym Mukuru, mae Nzioka yn darlunio ei benderfyniad a’i egni ar gynfas.  Yn ôl yr artist: ‘Mae’n syniad o ddarganfod fy hun, mae’n syniad o wybod pwy ydych chi, cysylltu â’r craidd a bod yn un â phopeth a derbyn, er mwyn gwir ddeall.  Rwy’n ceisio cysylltu â’r craidd ym mhopeth er mwyn cael gwell dealltwriaeth o beth yw ystyr bodoli, y tu hwnt i’r amgylchiadau anodd yr ydym yn canfod ein hunain ynddynt.’

ELEUTHEROMANIA

£500.00Price
    bottom of page