top of page

Title: MAMA AISHA

Artist: JOSEPH MDAMANYI

Medium: Painting

 

 

Joseph Mdamanyi’s paintings take as their subject the often-overlooked labourers in Tanzanian society. His portraits of Bwana Hamisi, a fisherman and Mama Aisha, a single mother who makes a living selling fruit, depict his subjects with a sense of dignity. The artist says: ‘These humble and hard working people deserve our respect. Their stories inspire me and they have become my muses for in this art project.’

 

Teitl: MAMA AISHA

Artist: JOSEPH MDAMANYI

Cyfrwng: Paentiad

 

Testun paentiadau Joseph Mdamanyi yw’r llafurwyr sy’n aml yn cael eu hanwybyddu gan gymdeithas Tansanïa.  Mae ei bortreadau o Bwana Hamisi, pysgotwr a Mama Aisha, mam sengl sy’n gwneud bywoliaeth yn gwerthu ffrwythau, yn darlunio ei destunau gydag ymdeimlad o urddas.  Yn ôl yr artist: “Mae’r bobl ddiymhongar a gweithgar hyn yn haeddu ein parch.  Mae eu storïau yn fy ysbrydoli a nhw yw ysbrydoliaeth y prosiect celf hwn.’

 

 

MAMA AISHA 29.5 x 32.5”

£1,700.00Price
    bottom of page