top of page

Title: MISSING YOU

Artist: FRED MDAMANYI

Medium: Painting

 

Fred Mdamanyi’s painting captures the beauty and mystery of an African woman. ‘I usually paint with pencils, doing photorealistic drawings of people. This project allowed me to try something new, to paint from my heart and experiment with colours.’ The result is a proud celebration of African beauty.

 

Teitl: MISSING YOU

Artist: FRED MDAMANYI

Cyfrwng: Paentiad

 

Mae paentiad Fred Mdamanyi yn darlunio harddwch a dirgelwch gwraig Affricanaidd.  ‘Rwy’n paentio gyda phensiliau fel arfer, gan greu darluniau ffotorealistig o bobl.  Mae’r prosiect hwn wedi fy ngalluogi i roi cynnig ar rywbeth newydd, i baentio o’r galon ac arbrofi gyda lliwiau.’  Canlyniad hyn yw dathliad balch o harddwch Affricanaidd.

MISSING YOU 20 x 25.5“

£900.00Price
    bottom of page